Outsourcing

Proponujemy, zdalne rozliczanie pobytu dzieci w placówkach. Dzięki przekazaniu nam tego zadania, zyskają Państwo redukcję kosztów, i/lub zwiększoną efektywność już zatrudnionych pracowników.

W tym zakresie proponujemy:
• Naliczanie opłat za pobyt dziecka w placówce ze wszelkimi dodatkami i potrąceniami zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem wewnętrznym
   z uwzględnieniem opłat zmiennych.
• Sporządzanie i dostarczanie rodzicom w imieniu przedszkola rozliczeń za pobyt, w formie wybranej przez przedszkole, np: mailowe rozsyłanie kart pobytu
   w poszczególnym miesiącu, informacja sms itd.
• Generowanie „kwitków” rozliczeniowych oraz szablonów do zapłaty.
• Stała ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu, kontrola osób przyprowadzających oraz odbierających dziecko.
• Stała kontrola nad ilością osób przebywających w budynku.
• Dostarczanie dyrekcji przedszkola wykresów, sprawozdań.
• Programowanie kart magnetycznych
• Szkolenie z zakresu obsługi programów rozliczeniowych RCP

„Outsorcing po prostu się opłaca.Koszty są niższe i łatwiejsze do zaplanowania.”Strona internetowa została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego